* Deze velden zijn verplicht. Elk team met 4 of meer deelnemers heeft een buddy van Bijzonder in Beweging in zijn midden die een (met het team nader te bepalen) gedeelte van het parcours mee loopt. Dit kan het team zelf regelen, maar wij kunnen daar ook bij helpen indien nodig.

    STANDAARD ARRANGEMENT – TEAM

    Vul de gegevens in en maak het totaalbedrag (25 euro per teamlid) over naar bankrekening NL14 RABO 0348 2631 71 t.a.v. Stichting Rosa-Run onder vermelding van de naam van jullie team.

    Na ontvangst van de betaling ontvangt de contactpersoon een bevestiging per mail.

    Privacybeleid