Reglement

A. Aansprakelijkheid

 1. De Stichting Rosa-Run is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ziekte of ongevallen van de deelnemers, ongeacht de oorzaak daarvan.
 2. Evenmin draagt de stichting verantwoording voor verlies, diefstal of enige andere vorm van ondervonden schade.
 3. Deelname geschiedt op eigen risico.

B. Deelname

 1. Inschrijving is per team. Een team bestaat uit minimaal 2 en maximaal 10 lopers. Als je je als individu inschrijft en in een team ingedeeld wilt worden, stelt de organisatie een evenwichtig team samen.
 2. Het team moet gezamenlijk binnen 4 uur een zo groot mogelijke afstand lopen, met een maximum van een marathonafstand.
 3. Elke teamlid moet minimaal 1 ronde van 1,55 kilometer hebben gelopen.
 4. Er loopt per team maar 1 loper tegelijk.
 5. Wisselen van loper dient in de aangegeven wisselzone te gebeuren. Uitzondering hierop is wanneer een loper door een blessure niet meer verder kan. In dat geval mag een teamgenoot ter plekke verder gaan.
 6. Er is geen vaste volgorde van wisselen. Elk team kan dit zelf naar eigen inzicht bepalen.
 7. De verdeling van het aantal ronden per teamlid is vrij te kiezen. Elk team kan dit zelf naar eigen inzicht bepalen.
 8. Indien de afstand binnen 4 uur is gehaald, wordt de tijd in de uitslag genoteerd, anders wordt het aantal afgelegde ronden opgenomen.
 9. De Rosa-Run is geen wedstrijd, maar een prestatieloop.
 10. Voorwaarde is dat elk team met meer dan 4 deelnemers een buddy uit de doelgroep van Bijzonder in Beweging in zijn midden heeft.

 C. Medische keuring en leeftijd

 1. Een bewijs van medische keuring is niet verplicht. Iedereen wordt echter wel aangeraden om te laten onderzoeken of hij/zij medisch geschikt is om deel te nemen.
 2. Er is geen minimum- of maximum leeftijd voor deelname.

D. Restitutie van inschrijfgeld

 1. Indien het evenement niet door kan gaan, vindt er restitutie van inschrijfgeld plaats.

E. Gebruik van fotomateriaal

 1. Tijdens dit evenement is het mogelijk dat er foto- en/of videomateriaal van de deelnemers worden gemaakt. Het betreft hier sfeerimpressies die gebruikt kunnen worden voor de website en social media kanalen van Stichting Rosa-Run, artikelen en advertenties in magazines, tv-reclame, etc.
 2. Op eerste verzoek door de inschrijver wordt foto- en/of videomateriaal waarop de inschrijver herkenbaar in beeld is verwijderd.

F. Privacy

 1. Stichting Rosa-Run verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring welke terug te vinden is op onze website: https://www.rosa-run.nl/privacybeleid/

G. Gevallen waarin dit reglement niet voorziet

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie: Stichting Rosa-Run.